Külamaja on rajatud energiasäästliku passiivmajana. Sigula külamaja on esimene kogukonnaalgatuslik passiivmaja Eestis.

Sigula külamaja on rajatud külaelu tugipunktiks ja maal elavate inimeste väärtustamiseks. Et kõigil oleks võimalus vaba aega veeta, suhelda, end arendada ja kogukonna edenemisse panustada. Külamaja on kasutama oodatud piirkonna külade inimesed laiemalt, naabrite head suhted ja koostöö on maaelus üliolulised.

Külamaja on valgusküllane, kasutab ära päikesesooja ja on soojapidav - tänavuse aasta käredal kevadtalvel pole hoone kütmiseks kulunud ühtegi eurot. Külamaja projekti autorid on passiivmajade propageerija arhitekt Rene Valner (UltraKUB OÜ) ja Jaan Mõttus (Jaan Mõttus Inseneribüroo OÜ). Külamaja ehitas riigihanke korras Nordic Engineering OÜ. Külamaja on rajatud PRIA toel Eesti maaelu arengukava 2007-2013 Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetuse abil. Toetas ka Kuusalu vallavalitsus.

Rein Riiberg, külamaja idee algataja: „Soovin külamajale head tulevikku, et maja rahvast ühendaks ja aitaks elu maal igas mõttes sisukamaks muuta, väljakutseid on mitmesuguseid, nii Eestile üldisemalt kui igale inimesele“.

Kaja Riiberg, külamaja projektijuht: „Külamaja on rajatud passiivmajana, et hoida hoone kasutuskulud kontrolli all. Saime väga õigel ajal ära kasutada oma võimaluse ehitada külamaja just passiivmajana, arvestades praeguseid olusid ja kogu maailma suundi on see ainuõige valik.“

Külamaja ideest teostuseni on kulunud ligikaudu 10 aastat – alates arengukava koostamisest, platsi hankimisest, elektriühenduse rajamisest, projektide koostamisest, toetuste taotlemisest, hangete korraldamisest lõpetades maja ehitusega. Külamaja valmimine ja avamine on pühendatud Eesti Vabariigi 95. sünnipäevale.

loader

Teid suunatakse Google Groups teenuse lehele.